Kyslíkový indikátor - OKO

Je to monitor, který se vkládá do obalu a vznikne tak možnost okamžitou vizuální detekcí kontrolovat přítomnost kyslíku.

Jak používat kyslíkový indikátor

 • dejte indikátor do obalu s absorbérem kyslíku nebo do prostoru vypláchnutého některým z technických plynů, který neobsahuje kyslík
 • když bude indikátor vystaven kyslíku, stane se modrým nebo purpurovým (po 5 minutách při 25°C) , ale pak se vrací ke své originální růžové barvě, jakmile se obsah kyslíku v obalu zredukuje (každý indikátor má maličké dírky ve svém okénku)
 • úplná eliminace kyslíku je vidět na první pohled a celková doba indikace trvá 2 - 3 hodiny po dosažení nulové hodnoty kyslíku při 25°C
 • čím nižší je teplota, tím pomaleji se mění barva
 • je vhodné užívat společně s absorbérem kyslíku, který po celou dobu požadované ochrany před přítomností kyslíku slouží k vytvoření bezkyslíkové atmosféry

Skladování a bezpečnost

 • indikátory skladujte ve studeném, tmavém místě, bez přístupu kyslíku do doby, než budou použity
 • indikátory jsou netoxického charakteru, proto nejsou zdraví nebezpečné
 • indikátory nejsou určeny k jídlu

Kontrola nepropustnosti kyslíku

Přítomnost jakéhokoliv svařovacího defektu nebo dírky může znemožnit vytvoření bezkyslíkového prostředí v balení a udržet potravinu či jiné produkty v dobré kvalitě navzdory tomu, že byl použit odpovídající kyslíkový absorbér, nebo jiná ochranná atmosféra a odpovídající obalové materiály. Musí se proto zkontrolovat balíčky, aby se potvrdila nepropustnost.
Tato inspekce se obvykle provádí plynovým chromatografem, kyslíkovým analyzérem nebo kontrolním přístrojem na malé dírky. Toto zařízení má ale také mnoho nevýhod. Vysoká cena, nesnadný proces používání a nepohodlnost transportování. To vyvolalo požadavek po jednodušší metodě. Tato touha je uspokojena právě indikátorem kyslíku , který byl vyvinut spolu s kyslíkovýn absorbérem.
Indikátor kyslíku je tableta, která indikuje přítomnost kyslíku změnou barvy. Má růžovou barvu, když prostředí ji obklopující má kyslíkovou koncentraci pod 0,1%. Jeho barva se mění v modrou nárůstem kyslíku nad tuto hodnotu. Změna barvy mezi modrou a růžovou je reversibilní a závisí na koncetraci kyslíku. Pomocí kyslíkového indikátoru je tak na první pohled možné určit stupeň obsaženého kyslíku.

Výhody kyslíkových indikátorů

 • je jednoduše aplikovatelný na kvalitní zabezpečovací program pro balení s kyslíkovým absorbérem a umožňuje okamžitou detekci vzduchu vniklého špatným svařením, natržením fólie, dírkami apod.
 • napomáhá kontrole a výběru typu a velikosti absorbéru v konkrétním případě aplikace
 • napomáhá výběru balicího materiálu s odpovídající nepropustností (jestliže balicí materiál má vysokou propustnost a je použit kyslíkový absorbér, indikátor kyslíku nezrůžoví)